ÁSZF

 

 1. Alapfogalmak meghatározása
 2. Tartalom: szövegek, képek, hangok, zene, vagy bármely más adat, amelyet a megrendelő hozott létre azzal a szándékkal, hogy azt az egyéni internetes oldalon megjeleníti. A tartalom fogalmába nem tartozik bele az oldalrendszert működtető program és annak valamilyen programozási nyelven írott forráskódja.
 3. Forráskód/adminjog: az oldalrendszert működtető számítógépes program valamely programozási nyelven vagy nyelveken a honlapkészítő által létrehozott eredeti kódja, mely a honlapkészítő tulajdonát képezi.
 4. Forráskód felhasználója: az a természetes vagy jogi személy, akit a jogtulajdonos azaz a honlap készítője felhatalmaz arra, hogy az internetes oldalrendszer forráskódját saját vagy harmadik fél szerverszámítógépén használja.
 5. A forráskód használata: A jelen szerződés szerint a forráskód használatának célja kizárólag az, hogy a felhasználó által létrehozott tartalmat megjelenítse az interneten.
 6. Alapanyag: olyan tartalom, melyet a megrendelő az arculattervezési munkaszakasz előtt rendelkezésére bocsátott.
 7. Domain név, domain regisztráció: az interneten használt, a számítógépek ill. internetes oldalak azonosítására szolgáló név. A domain név internetes rendszerben

való létrehozása a domain regisztráció. A regisztráció alapvető feltétele, hogy a regisztrálni kívánt domain név szabad legyen.

 1. Szerver: az oldalrendszer működését biztosító, a világhálóra közvetlenül és állandó, szélessávú hálózati kapcsolattal csatlakozó számítógép.
 2. Egyéni internetes oldal: Olyan internetes oldal, melynek tartalma a megrendelő által kért/megjelölt internetcímen a világhálón egy böngészőprogram segítségével megjeleníthető, a megrendelő kérésére és igényei szerint kialakított arculattal rendelkezik, valamint funkciói és működése a megrendelő kérésére és egyedi igényeinek megfelelően van kialakítva.
 3. Arculattervezés: az egyéni internetes oldal megjelenítéséhez szükséges színek kiválasztása, az oldalon megjelenő grafikai elemek (gombok, ikonok, piktogramok, háttérképek, menürendszer) megtervezése, az oldalon megjelenő betűtípusok kiválasztása, a grafikai elemek elrendezésének megtervezése, igény esetén logó, embléma tervezése.
 4. Webszerkesztési, programozási munkaszakasz: az oldalrendszer működtetését végző programkód írása HTML5, CSS3 stb, módosítása a megrendelő által a megrendelőlapon rögzített technikai leírás szerint. A programozási munkaszakaszba tartozik a wordpress arculatterv alapján a képernyőn megjelenő arculati elemek számítógépes kivitelezése, az arculati elemek és a programkód összeépítése.
 5. Megrendelőlap: jelen szerződés mellékletét képező dokumentum, mely rögzíti az egyéni internetes oldal megrendelő által kért funkcióit, működését, a kiválasztott arculattervet.
 6. Kapcsolattartó személy: az a személy, akit a megrendelő felhatalmaz arra, hogy a nevében a honlapkészítővel kommunikáljon, a munkával kapcsolatban instrukciókat adjon, és a felmerülő kérdésekben döntéseket hozzon. A kapcsolattartó személy nevét a felek a megrendelőlapon rögzítik.
 7. Az egyéni internetes oldalrendszer elkészítése
 8. A Kapcsolattartó személy: Megrendelő kijelöli azt a természetes személyt (továbbiakban “kapcsolattartó”), aki a honlapkészítő irányában képviseli a megrendelő érdekeit, honlapkészítőt ellátja az oldalrendszerhez szükséges információkkal, a megrendelő érdekeit szem előtt tartva döntéseket hoz a felmerülő kérdésekben.
 9. A honlapkészítő vállalja, hogy egy kapcsolattartó személlyel (programozóval, Hosting személlyel) egyeztet a felmerülő kérdésekben, és őt informálja a munkafolyamatokról. A honlapkészítő kiköti, hogy sem a munkafolyamatok közben, sem pedig az átadásátvételkor nem fogad el instrukciókat vagy minőségi kifogásokat más személyektől.
 10. A megrendelőlap: Megrendelő a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a megrendelőlap a honlapkészítővel személyesen folytatott megbeszélés alapján készült, és annak tartalma teljes mértékben megegyezik a megrendelő által kért és elvárt műszaki tartalommal.
 11. A domain regisztrációja: A honlapkészítő ellenőrzi, hogy a domain név regisztrálható-e, és nem ütközik-e egyéb jogszabályba. Ha regisztrálható, igény esetén a honlapkészítő vállalja az egyéni oldarendszerhez tartozó (a megrendelőlapon rögzített) domainnév (internetcím) regisztrációját.
 12. Az egyéni internetes oldal arculattervezése: Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a megrendelő a megrendelőlapon rögzítettnél több személyes változtatást vagy módosítás készítését kéri, a honlapkészítő jogosult az előzetesen rögzített díjazás mértékét növelni. Az újabb vázlatok készítése előtt a megrendelő és vállalkozó egyeztetnek a készítendő arculat kivitelezéséről és a díjazásról.
 13. 6. Megrendelő elfogadja, hogy a végleges arculatterv elfogadása után a megrendelő a honlapkészítőt külön munkadíj megfizetése nélkül NEM kötelezheti az arculatterv módosítására, vagy a munka közben a megrendelő a honlapkészítő részére átadott új arculati elemek felhasználására.
 14. Megrendelő elfogadja, hogy számítógépes, vagy wordpress programok a megjelenítésben, látványban a gyakorlatban eltérhet az egyes eszközökön (beleértve a tablet, mobilok).
 15. A programozás: A honlapkészítő vállalja, hogy a szerződés mellékletét képező megrendelőlap szerint, a rendelkezésre álló alapanyag alapján, elkészíti az egyéni internetes oldal arculatát képernyőn megtekinthető formában, és erről rendszeresen egyeztet a megrendelővel.
 16. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer elkészülte előtt a megrendelőlaptól vagy az alapanyagtól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon elhelyezni, ennek díjazása nem képezi jelen szerződés tárgyát, ennek a munkának a díjazásáról vállalkozó és megrendelő külön egyeztetnek.
 17. A honlapkészítő az oldalrendszer szoftverének szerzői jogát fenntartja!

III. Garanciális feltételek

 1. A honlapkészítő kötelezi magát, hogy a programozási hibákat az átadást követő 365 napon át térítésmentesen kijavítja.
 2. Programozási hibának minősül minden olyan jelenség, amely az oldalrendszer rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ide értendőek az adatbiztonsággal kapcsolatos hibák is, illetve azok a hibák, amelyek az oldal látványának minőségromlását eredményezik.
 3. A programozási hibák kijavítását a honlapkészítő a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül köteles megkezdeni.
 4. A honlapkészítő nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője) hibájából erednek.
 5. A honlapkészítő nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, melyek az átadás-átvétel után megjelenő böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működésükből erednek.
 6. Jogi felelősség a tartalomért: A megrendelő által az oldalrendszeren megjelenített tartalomért (képek, szövegek, hangfájlok) a honlapkészítő nem vállal jogi felelősséget.
 7. Műszaki hibák, üzemeltetési szünet, következményes károk:

A honlapkészítő nem vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért. Ennek előfordulása esetén a megrendelő nem léphet fel kártérítési igénnyel a honlapkészítővel szemben. A megrendelő a megrendelőlapon feltüntetett igénye esetén, a honlapkészítő vállalja az oldalrendszer és a hozzátartozó adatbázis alkalmankénti biztonsági mentését/ vagy más megállapodott havi karbantartás díjazás ellenében. A szerver a domain és tárhely szolgáltatóhoz kapcsolódóik.

 1. A honlapkészítő nem vállal felelősséget az üzemeltetési idő kieséséből keletkező következményes károkért.
 2. Teljesítés, határidők, számlázás, fizetés
 3. A honlapkészítő kijelenti, hogy a megrendelőlapon vállalt munkálatok teljesítési határideje: a szerződés aláírástól számított 20. nap. Megrendelő elfogadja, hogy a rögzített határidők módosulhatnak, amennyiben az arculattervezési vagy a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer elkészülte előtt a megrendelőlapon rögzített feltételektől eltérő számú egyeztetést, arculatterv-vázlatot, vagy a megrendelőlapon rögzítettektől vagy az alapanyagtól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon elhelyezni.
 4. Az oldalrendszer elkészülése után átadás-átvétel történik, melynek keretében a honlapkészítő részletesen bemutatja az oldalrendszer használatát megrendelő megbízottja számára, és megrendelő aláírásával igazolja, hogy az oldalrendszer megfelel a megrendelőlapon leírt követelményeknek és/vagy elvárásainak.
 5. Jelen szerződés keretében a megrendelő vállalja, hogy az oldalrendszer ellenértékét képező előleget: a szerződés aláírása napján utalva, kézben átadva honlapkészítőnek (Pintérné Csák Tünde) kifizeti a szerződésben megjelölt lehetőségek egyikével.

A fizetés történhet készpénzben vagy banki átutalással. A fennmaradó összeget a weboldal szerkesztés adatfeltöltése után és sablon kiválasztása után a jelen szerződés dátumától számított 10. napon kötele kifizetni a fennmaradó Brutto összeg fennmaradó felét, amelyet szerződésben rögzítettek és feljegyzésre került, hatályos.

 1. A megrendelő vállalja, hogy a honlapkészítés munkadíját a megrendelőhöz postán vagy személyesen eljuttatott számlák alapján készpénzben kifizeti vagy a honlapkészítő bankszámlájára átutalja, legkésőbb a munka átadásától számított 8 munkanapon belül.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás ellenértékének késedelmes kifizetése esetén a honlapkészítő jogosult a megrendelőt 10. napos határidő kitűzésével felszólítani, s annak eredménytelen elteltét követően a honlapkészítő időlegesen vagy véglegesen leállíthatja a szolgáltatást vagy az oldalrendszer internetes megjelenését.
 3. Amennyiben a megrendelő a kikötött határidőben nem fizet, úgy a honlapkészítő jogosult számlájának összegét azonnali beszedési megbízással (incasso) leemelni a megrendelő bankszámlájáról.
 4. Részletfizetési lehetőség

Nagyobb terjedelmű projektek, felhasználói programok vagy egyéb okokból igény szerint lehetőség van a honlapkészítés vagy egyéb munka 2 részletekben történő kifizetésére. Ebben az esetben a megrendelő és a honlapkészítő egyeztet a munka fázisairól.

A részletfizetés előleggel jár a szerződés aláírása napján megjelölt weboldal csomag és bruttó összege, a fennmaradó második bruott részletfizetési összeget a szerződéskötés dátumától számított 10. napig köteles teljesíteni.

Az előre meghatározott munkafázisok végeztével a honlapkészítő bemutatásra bocsátja a megrendelő számára az elvégzett munkát. A megrendelő vállalja, hogy ennek a nyilatkozatnak az aláírása után 10. napon belül a megbeszélt második részlet összeget a honlapkészítő számlájára vagy személyesen eljuttatja.

 1. A megrendelő vállalja, hogy a munkafázis munkadíját a megrendelőhöz postán vagy személyesen eljuttatott számlák alapján készpénzben kifizeti vagy a honlapkészítő bankszámlájára átutalja, legkésőbb a munka átadásától számított 10 munkanapon belül.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás ellenértékének késedelmes kifizetése esetén a honlapkészítő jogosult a megrendelőt 10 napos határidő kitűzésével felszólítani, s annak eredménytelen elteltét követően a honlapkészítő időlegesen vagy véglegesen leállíthatja a szolgáltatást vagy az oldalrendszer internetes megjelenését.
 3. Amennyiben a megrendelő a kikötött határidőben nem fizet, úgy a honlapkészítő jogosult számlájának összegét azonnali beszedési megbízással (incasso) leemelni a megrendelő bankszámlájáról.
 4. A szerzői jog védelme
 5. A forráskód létrehozója a honlapkészítő, tehát a forráskód/és admin jog PINTÉRNÉ CSÁK TÜNDE

( Webszerkesztő, WordPress készítő) szellemi terméke. Mint ilyent, a forráskódot a szerzői jog védi. A honlapkészítője minden jogot fenntart magának a forráskóddal kapcsolatban, tehát a forráskód jogtulajdonosa PINTÉRNÉ CSÁK TÜNDE ( Webszerkesztő, WordPress készítő)

 1. Amennyiben a megrendelő az internetes oldalrendszer üzemeltetési szolgáltatását más szolgáltatóra akarja bízni, a jelen szerződés keretében, a jelen szerződésben rögzített feltételekkel a jogtulajdonos PINTÉRNÉ CSÁK TÜNDE ( Webszerkesztő, WordPress készítő) név- engedélyt, használati jogot ad a megrendelő felhasználó számára a forráskód/ admin használatára az alábbiak szerint:

Az jogtulajdonos PINTÉRNÉ CSÁK TÜNDE ( Webszerkesztő, WordPress készítő) név- kifejezett és írásbeli felhatalmazása nélkül a forráskódot/admin teljes egészében és részleteiben tilos

o felhasználni, / o módosítani,

o elektronikusan vagy más formában lemásolni,

o elektronikusan vagy más formában sokszorosítani,

o átadni, / o ellenszolgáltatás fejében bérbe adni,

o eladni, / o elemezni.

 1. A forráskódot/admin jogot a megrendelő vagy megbízottja a saját érdekében módosíthatja. A jelen szerződés feltételei a megrendelő megbízottjára is érvényesek.
 2. A forráskód használati joga kizárólag a jelen szerződésben rögzített weblapszerkesztési díj, adatbáziszolgáltatási díj, vagy annak az elvégzett programozási munka készültségével arányos összegének a megrendelő által a honlapkészítő részére történő kifizetésétől érvényes.
 3. A megrendelő vállalja, hogy a forráskóddal/ adminjoggal kapcsolatos korlátozásoknak eleget tesz, és azokat a forráskódhoz/adminjoghoz hozzáférő természetes és/vagy jogi személyekkel is betartatja.
 4. Ha a jelen szerződésben rögzített forráskód/admin jog részleteinek vagy egészének felhasználásával a megrendelő engedélyével illetve hozzájárulásával egy harmadik fél internetes oldalrendszert készít, illetve üzemeltet – akár üzleti, akár nonprofit céllal (jogszerűtlen felhasználás esete)
 5. A szerződés határideje
 6. Jelen szerződés határozott időre szól 20 .napig a szerződés aláírásától számított naptól. A karbantartási opciót választva a garancia és a garancia ügyben még 2/ 3 év ig / havi karbantartási díj ellenében. Az alkalmankénti karbantartást választva is a választott opció miatt a karbantartás idejére tart 2 évig a hűség!

VII. A szerződés megszűnése

 1. A szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, vagy valamelyik fél általi felmondással. A szerződést felmondani 20 napos határidővel lehet, de a megrendelő részéről ez a határidő csak a honlapkészítési díj (az egyéni oldalrendszer elkészítésének arányos ellenértéke) megfizetése után kezdődik, a szerződés kötés aláírásának dátumától, az előleg kifizetésétől, amelyből adomain és tárhely lefoglalásra kerül ).
 2. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a szerzői jogi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 3. Ezt a szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

ÁSZF

 

 1. Alapfogalmak meghatározása
 2. Tartalom: szövegek, képek, hangok, zene, vagy bármely más adat, amelyet a megrendelő hozott létre azzal a szándékkal, hogy azt az egyéni internetes oldalon megjeleníti. A tartalom fogalmába nem tartozik bele az oldalrendszert működtető program és annak valamilyen programozási nyelven írott forráskódja.
 3. Forráskód/adminjog: az oldalrendszert működtető számítógépes program valamely programozási nyelven vagy nyelveken a honlapkészítő által létrehozott eredeti kódja, mely a honlapkészítő tulajdonát képezi.
 4. Forráskód felhasználója: az a természetes vagy jogi személy, akit a jogtulajdonos azaz a honlap készítője felhatalmaz arra, hogy az internetes oldalrendszer forráskódját saját vagy harmadik fél szerverszámítógépén használja.
 5. A forráskód használata: A jelen szerződés szerint a forráskód használatának célja kizárólag az, hogy a felhasználó által létrehozott tartalmat megjelenítse az interneten.
 6. Alapanyag: olyan tartalom, melyet a megrendelő az arculattervezési munkaszakasz előtt rendelkezésére bocsátott.
 7. Domain név, domain regisztráció: az interneten használt, a számítógépek ill. internetes oldalak azonosítására szolgáló név. A domain név internetes rendszerben

való létrehozása a domain regisztráció. A regisztráció alapvető feltétele, hogy a regisztrálni kívánt domain név szabad legyen.

 1. Szerver: az oldalrendszer működését biztosító, a világhálóra közvetlenül és állandó, szélessávú hálózati kapcsolattal csatlakozó számítógép.
 2. Egyéni internetes oldal: Olyan internetes oldal, melynek tartalma a megrendelő által kért/megjelölt internetcímen a világhálón egy böngészőprogram segítségével megjeleníthető, a megrendelő kérésére és igényei szerint kialakított arculattal rendelkezik, valamint funkciói és működése a megrendelő kérésére és egyedi igényeinek megfelelően van kialakítva.
 3. Arculattervezés: az egyéni internetes oldal megjelenítéséhez szükséges színek kiválasztása, az oldalon megjelenő grafikai elemek (gombok, ikonok, piktogramok, háttérképek, menürendszer) megtervezése, az oldalon megjelenő betűtípusok kiválasztása, a grafikai elemek elrendezésének megtervezése, igény esetén logó, embléma tervezése.
 4. Webszerkesztési, programozási munkaszakasz: az oldalrendszer működtetését végző programkód írása HTML5, CSS3 stb, módosítása a megrendelő által a megrendelőlapon rögzített technikai leírás szerint. A programozási munkaszakaszba tartozik a wordpress arculatterv alapján a képernyőn megjelenő arculati elemek számítógépes kivitelezése, az arculati elemek és a programkód összeépítése.
 5. Megrendelőlap: jelen szerződés mellékletét képező dokumentum, mely rögzíti az egyéni internetes oldal megrendelő által kért funkcióit, működését, a kiválasztott arculattervet.
 6. Kapcsolattartó személy: az a személy, akit a megrendelő felhatalmaz arra, hogy a nevében a honlapkészítővel kommunikáljon, a munkával kapcsolatban instrukciókat adjon, és a felmerülő kérdésekben döntéseket hozzon. A kapcsolattartó személy nevét a felek a megrendelőlapon rögzítik.
 7. Az egyéni internetes oldalrendszer elkészítése
 8. A Kapcsolattartó személy: Megrendelő kijelöli azt a természetes személyt (továbbiakban “kapcsolattartó”), aki a honlapkészítő irányában képviseli a megrendelő érdekeit, honlapkészítőt ellátja az oldalrendszerhez szükséges információkkal, a megrendelő érdekeit szem előtt tartva döntéseket hoz a felmerülő kérdésekben.
 9. A honlapkészítő vállalja, hogy egy kapcsolattartó személlyel (programozóval, Hosting személlyel) egyeztet a felmerülő kérdésekben, és őt informálja a munkafolyamatokról. A honlapkészítő kiköti, hogy sem a munkafolyamatok közben, sem pedig az átadásátvételkor nem fogad el instrukciókat vagy minőségi kifogásokat más személyektől.
 10. A megrendelőlap: Megrendelő a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a megrendelőlap a honlapkészítővel személyesen folytatott megbeszélés alapján készült, és annak tartalma teljes mértékben megegyezik a megrendelő által kért és elvárt műszaki tartalommal.
 11. A domain regisztrációja: A honlapkészítő ellenőrzi, hogy a domain név regisztrálható-e, és nem ütközik-e egyéb jogszabályba. Ha regisztrálható, igény esetén a honlapkészítő vállalja az egyéni oldarendszerhez tartozó (a megrendelőlapon rögzített) domainnév (internetcím) regisztrációját.
 12. Az egyéni internetes oldal arculattervezése: Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a megrendelő a megrendelőlapon rögzítettnél több személyes változtatást vagy módosítás készítését kéri, a honlapkészítő jogosult az előzetesen rögzített díjazás mértékét növelni. Az újabb vázlatok készítése előtt a megrendelő és vállalkozó egyeztetnek a készítendő arculat kivitelezéséről és a díjazásról.
 13. 6. Megrendelő elfogadja, hogy a végleges arculatterv elfogadása után a megrendelő a honlapkészítőt külön munkadíj megfizetése nélkül NEM kötelezheti az arculatterv módosítására, vagy a munka közben a megrendelő a honlapkészítő részére átadott új arculati elemek felhasználására.
 14. Megrendelő elfogadja, hogy számítógépes, vagy wordpress programok a megjelenítésben, látványban a gyakorlatban eltérhet az egyes eszközökön (beleértve a tablet, mobilok).
 15. A programozás: A honlapkészítő vállalja, hogy a szerződés mellékletét képező megrendelőlap szerint, a rendelkezésre álló alapanyag alapján, elkészíti az egyéni internetes oldal arculatát képernyőn megtekinthető formában, és erről rendszeresen egyeztet a megrendelővel.
 16. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer elkészülte előtt a megrendelőlaptól vagy az alapanyagtól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon elhelyezni, ennek díjazása nem képezi jelen szerződés tárgyát, ennek a munkának a díjazásáról vállalkozó és megrendelő külön egyeztetnek.
 17. A honlapkészítő az oldalrendszer szoftverének szerzői jogát fenntartja!

III. Garanciális feltételek

 1. A honlapkészítő kötelezi magát, hogy a programozási hibákat az átadást követő 365 napon át térítésmentesen kijavítja.
 2. Programozási hibának minősül minden olyan jelenség, amely az oldalrendszer rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ide értendőek az adatbiztonsággal kapcsolatos hibák is, illetve azok a hibák, amelyek az oldal látványának minőségromlását eredményezik.
 3. A programozási hibák kijavítását a honlapkészítő a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül köteles megkezdeni.
 4. A honlapkészítő nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője) hibájából erednek.
 5. A honlapkészítő nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, melyek az átadás-átvétel után megjelenő böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működésükből erednek.
 6. Jogi felelősség a tartalomért: A megrendelő által az oldalrendszeren megjelenített tartalomért (képek, szövegek, hangfájlok) a honlapkészítő nem vállal jogi felelősséget.
 7. Műszaki hibák, üzemeltetési szünet, következményes károk:

A honlapkészítő nem vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért. Ennek előfordulása esetén a megrendelő nem léphet fel kártérítési igénnyel a honlapkészítővel szemben. A megrendelő a megrendelőlapon feltüntetett igénye esetén, a honlapkészítő vállalja az oldalrendszer és a hozzátartozó adatbázis alkalmankénti biztonsági mentését/ vagy más megállapodott havi karbantartás díjazás ellenében. A szerver a domain és tárhely szolgáltatóhoz kapcsolódóik.

 1. A honlapkészítő nem vállal felelősséget az üzemeltetési idő kieséséből keletkező következményes károkért.
 2. Teljesítés, határidők, számlázás, fizetés
 3. A honlapkészítő kijelenti, hogy a megrendelőlapon vállalt munkálatok teljesítési határideje: a szerződés aláírástól számított 20. nap. Megrendelő elfogadja, hogy a rögzített határidők módosulhatnak, amennyiben az arculattervezési vagy a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer elkészülte előtt a megrendelőlapon rögzített feltételektől eltérő számú egyeztetést, arculatterv-vázlatot, vagy a megrendelőlapon rögzítettektől vagy az alapanyagtól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon elhelyezni.
 4. Az oldalrendszer elkészülése után átadás-átvétel történik, melynek keretében a honlapkészítő részletesen bemutatja az oldalrendszer használatát megrendelő megbízottja számára, és megrendelő aláírásával igazolja, hogy az oldalrendszer megfelel a megrendelőlapon leírt követelményeknek és/vagy elvárásainak.
 5. Jelen szerződés keretében a megrendelő vállalja, hogy az oldalrendszer ellenértékét képező előleget: a szerződés aláírása napján utalva, kézben átadva honlapkészítőnek (Pintérné Csák Tünde) kifizeti a szerződésben megjelölt lehetőségek egyikével.

A fizetés történhet készpénzben vagy banki átutalással. A fennmaradó összeget a weboldal szerkesztés adatfeltöltése után és sablon kiválasztása után a jelen szerződés dátumától számított 10. napon kötele kifizetni a fennmaradó Brutto összeg fennmaradó felét, amelyet szerződésben rögzítettek és feljegyzésre került, hatályos.

 1. A megrendelő vállalja, hogy a honlapkészítés munkadíját a megrendelőhöz postán vagy személyesen eljuttatott számlák alapján készpénzben kifizeti vagy a honlapkészítő bankszámlájára átutalja, legkésőbb a munka átadásától számított 8 munkanapon belül.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás ellenértékének késedelmes kifizetése esetén a honlapkészítő jogosult a megrendelőt 10. napos határidő kitűzésével felszólítani, s annak eredménytelen elteltét követően a honlapkészítő időlegesen vagy véglegesen leállíthatja a szolgáltatást vagy az oldalrendszer internetes megjelenését.
 3. Amennyiben a megrendelő a kikötött határidőben nem fizet, úgy a honlapkészítő jogosult számlájának összegét azonnali beszedési megbízással (incasso) leemelni a megrendelő bankszámlájáról.
 4. Részletfizetési lehetőség

Nagyobb terjedelmű projektek, felhasználói programok vagy egyéb okokból igény szerint lehetőség van a honlapkészítés vagy egyéb munka 2 részletekben történő kifizetésére. Ebben az esetben a megrendelő és a honlapkészítő egyeztet a munka fázisairól.

A részletfizetés előleggel jár a szerződés aláírása napján megjelölt weboldal csomag és bruttó összege, a fennmaradó második bruott részletfizetési összeget a szerződéskötés dátumától számított 10. napig köteles teljesíteni.

Az előre meghatározott munkafázisok végeztével a honlapkészítő bemutatásra bocsátja a megrendelő számára az elvégzett munkát. A megrendelő vállalja, hogy ennek a nyilatkozatnak az aláírása után 10. napon belül a megbeszélt második részlet összeget a honlapkészítő számlájára vagy személyesen eljuttatja.

 1. A megrendelő vállalja, hogy a munkafázis munkadíját a megrendelőhöz postán vagy személyesen eljuttatott számlák alapján készpénzben kifizeti vagy a honlapkészítő bankszámlájára átutalja, legkésőbb a munka átadásától számított 10 munkanapon belül.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás ellenértékének késedelmes kifizetése esetén a honlapkészítő jogosult a megrendelőt 10 napos határidő kitűzésével felszólítani, s annak eredménytelen elteltét követően a honlapkészítő időlegesen vagy véglegesen leállíthatja a szolgáltatást vagy az oldalrendszer internetes megjelenését.
 3. Amennyiben a megrendelő a kikötött határidőben nem fizet, úgy a honlapkészítő jogosult számlájának összegét azonnali beszedési megbízással (incasso) leemelni a megrendelő bankszámlájáról.
 4. A szerzői jog védelme
 5. A forráskód létrehozója a honlapkészítő, tehát a forráskód/és admin jog PINTÉRNÉ CSÁK TÜNDE

( Webszerkesztő, WordPress készítő) szellemi terméke. Mint ilyent, a forráskódot a szerzői jog védi. A honlapkészítője minden jogot fenntart magának a forráskóddal kapcsolatban, tehát a forráskód jogtulajdonosa PINTÉRNÉ CSÁK TÜNDE ( Webszerkesztő, WordPress készítő)

 1. Amennyiben a megrendelő az internetes oldalrendszer üzemeltetési szolgáltatását más szolgáltatóra akarja bízni, a jelen szerződés keretében, a jelen szerződésben rögzített feltételekkel a jogtulajdonos PINTÉRNÉ CSÁK TÜNDE ( Webszerkesztő, WordPress készítő) név- engedélyt, használati jogot ad a megrendelő felhasználó számára a forráskód/ admin használatára az alábbiak szerint:

Az jogtulajdonos PINTÉRNÉ CSÁK TÜNDE ( Webszerkesztő, WordPress készítő) név- kifejezett és írásbeli felhatalmazása nélkül a forráskódot/admin teljes egészében és részleteiben tilos

o felhasználni, / o módosítani,

o elektronikusan vagy más formában lemásolni,

o elektronikusan vagy más formában sokszorosítani,

o átadni, / o ellenszolgáltatás fejében bérbe adni,

o eladni, / o elemezni.

 1. A forráskódot/admin jogot a megrendelő vagy megbízottja a saját érdekében módosíthatja. A jelen szerződés feltételei a megrendelő megbízottjára is érvényesek.
 2. A forráskód használati joga kizárólag a jelen szerződésben rögzített weblapszerkesztési díj, adatbáziszolgáltatási díj, vagy annak az elvégzett programozási munka készültségével arányos összegének a megrendelő által a honlapkészítő részére történő kifizetésétől érvényes.
 3. A megrendelő vállalja, hogy a forráskóddal/ adminjoggal kapcsolatos korlátozásoknak eleget tesz, és azokat a forráskódhoz/adminjoghoz hozzáférő természetes és/vagy jogi személyekkel is betartatja.
 4. Ha a jelen szerződésben rögzített forráskód/admin jog részleteinek vagy egészének felhasználásával a megrendelő engedélyével illetve hozzájárulásával egy harmadik fél internetes oldalrendszert készít, illetve üzemeltet – akár üzleti, akár nonprofit céllal (jogszerűtlen felhasználás esete)
 5. A szerződés határideje
 6. Jelen szerződés határozott időre szól 20 .napig a szerződés aláírásától számított naptól. A karbantartási opciót választva a garancia és a garancia ügyben még 2/ 3 év ig / havi karbantartási díj ellenében. Az alkalmankénti karbantartást választva is a választott opció miatt a karbantartás idejére tart 2 évig a hűség!

VII. A szerződés megszűnése

 1. A szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, vagy valamelyik fél általi felmondással. A szerződést felmondani 20 napos határidővel lehet, de a megrendelő részéről ez a határidő csak a honlapkészítési díj (az egyéni oldalrendszer elkészítésének arányos ellenértéke) megfizetése után kezdődik, a szerződés kötés aláírásának dátumától, az előleg kifizetésétől, amelyből adomain és tárhely lefoglalásra kerül ).
 2. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a szerzői jogi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 3. Ezt a szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

 

 

_____________________________________________________

Információk

Minden egyes szerződés előtt tárgyalás történik / személyesen / telefonon / emailben történik meg, amely nyilvántartva lesz!

 Amennyiben a megrendelő rájön, hogy nem küldött megfelelő anyagot, sem minőségben, sem mennyiségben, sem a kívánalmait nem írta le, hogy megbeszélje annak tárgyát, hogy teljesíthető-e a weboldalon, azért a szolgáltató nem vonható felelősségre. A 20 munkanapos határidőn belül természetesen minden információ mérlegelésre kell kerüljön ingyen!

Amíg a szerződés aláírásra nem kerül, addig érdemes és van lehetőség átbeszélni, írni emailben, az igényeket, amelyek teljesítése mérlegelés kérdésévé válik. Nyilvántartásba kerül.

 

 

 

_____________________________________________________

Minden írott forma email váltás jegyzőkönyvezve van. Emailben megtörtént. Telefonváltás volt. Szerződés kötés előtt elegendő idő és email váltás volt, hogy a részletek igények megbeszélésre és lejegyzésre kerüljenek.

Elsődleges tárgyalás után a megrendelésnek minősül a jelen szerződés/árajánlat, amely aláírásával egy időben előleg átadása kötelező, hiszen ez a weboldal ELŐKÉSZÜLETI munkáira szolgál.(Domain név foglalás,/  FTP, PHP my admin, sablonok stb)

Az 3 -5napos határidő a jelen szerződés aláírásától számított első munkanaptól indul, az előleg beérkezésekor, vagy az első munkanapon.

Az előleg küldésekor kezdődik a sablonok elkészítése. Az 3.-5 napon választhatóvá válik 2/3 sablon, amelyek kiválasztásához aktiválásra kerül sor a döntéshez, és az 5. napon megbeszélés szerint megtekintik a sablonokat akár személyes találkozóval, akár online telefonos kapcsolattal