Adatkezelési tájékoztató

 Adatkezelési tájékoztató:

Adatvédelem

A Grand-Weboldalak jogosult és kénytelen a megrendelőitől személyes adatokat nyilván tartani annak érdekében, hogy a megrendeléseket teljesíteni tudja. Adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személy részére át nem adjuk. Kivételt képeznek ez alól azok az adatkezelők akiknek a közreműködése nélkül a vásárlás nem lebonyolítható.A szerződés lebonyolításához szükséges rögzíteni a megrendelő nevét, e-mail címét, számlázási és szállítási címét, telefonszámát. A számlán törvény szerint föl kell tüntetni a megrendelő nevét és számlázási címét. A szállítást az MPL végzi, a szállítás teljesítéséhez át kell adnunk  a megrendelő vezeték- és utónevétt, a szállítási címét és a telefonszámát.  A számlát és a fuvarlevelet a könyvelési anyagunkban törvény szerint meghatározott időpontig kell megőriznünk. A bankkártyás fizetések esezén a OTP Simple pénzügyi szolgáltató az adatok kezelője.

Regisztráció

A vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. A regisztráció nélküli vásárlás semmilyen hátránnyal nem jár. Amennyiben úgy gondolja, hogy más alkalmakkor is igénybe venné szolgáltatásainkat, megkönnyítheti a dolgát, ha kitölti a regisztrációs adatlapot, ugyanis abban az esetben nem szükséges minden egyes vásárlás alkalmával újonnan beírni a számlázási és szállítási adatait, azt a rendszer megjegyzi. A regisztráció során a rendszer megjegyzi azt is, hogy mit mikor, mennyiért vásárolt, ezt minden bejelentkezés után nyomon követheti. A regisztráció önkéntes. A regisztrációból bármikor külön kérésre töröltetheti adatait, kérje ezt e-mailben az info@ekszermeglepetes.hu címen. Adatait az erre irányuló kérés beérkezésétől haladéktalanul,de legfeljebb 10 napon belül töröljük.

Hírlevél

Hírlevelet, kéretlen e-maileket nem küldünk.

Cookik, vagy sütik

A „cookik” vagy „sütik” bizonyos technikai információk, amik a webáruház oldalain való böngészés során kerülnek rögzítésre. Ezek az un. cookik rögzítik a felhasználó IP címét, a meglátogatott oldal URL-jét, a látogatás időpontját. Ezek az adatok személes azonosításra nem alkalmasak, statisztikai célokat szolgálnak, és megkönnyítik a felhasználó eligazodását a vásárlás során.

A rendszer tárol adatokat a felhasználó eszközén is, ezek kizárólag a munkamenet idején élnek, és a felhasználó azonosítására nem alkalmasak.

A webáruházban a cookik engedélyezése nélkül az akadály mentes böngészés nem lehetséges.

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelés célja és jogalapja

A https://grand-weboldalak.hu/ web áruházban való vásárláskor a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1)bek. a) pontja alapján ön önkéntesen hozzájárul bizonyos személyes adatai nyilvántartásához, és azok kezeléséhez abból a célból, hogy rendeléseit teljesíteni tudjuk. Adatait semmilyen más célból nem használjuk.

Milyen adatokat kezel a web áruház?

A rendelés leadásához: a vásárló nevét és lakás címét, e-mail címét, a számlázási és szállítási címét

A kapcsolat tartáshoz: az e-mail címét és a telefonszámát

A számlázáshoz: a vásárló nevét és lakás címét

A szállításhoz:a vásárló nevét, a szállítási címet, a telefonszámát

A regisztrációhoz: a számlázási és szállítási adatain kívül a vásárlási adatokat is rögzítjük.

A regisztrációkor használt belépési kód és jelszó automatikusan rögzítésre kerülő adatok, ezek célja a felhasználó jogainak védelme.

Az adatkezelés időtartama

A számlázási és szállítási adatait a törvényben meghatározott ideig őrizzük.

A regisztrációs adatlapon őrzött adatait külön kérésére a kérés beérkezésétől haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül töröljük.

Az adatok megismerésére jogosultak köre, adattovábbítás

A web áruház munkatársai, a szállítással megbízott cég munkatársai.

Szállítási adatait és telefonszámát továbbítanunk kell a kiszállítást végző futárszolgálatnak, vagy a postának annak érdekében, hogy az áru megérkezzen a megrendelőhöz.

Kivételes esetekben, úgy mint rendőrségi megkeresés, hivatalos bírósági, vagy jogi eljárás esetén a hatóságok, vagy a bíróság részére hozzáférhetővé kell tennünk az érintett adatait.

Az adatkezelésben érintettek jogai és érvényesítésük

A 2011. CXII. törvény rendelkezése szerint ön kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,személyes adatainak helyesbítését, valamint azok törlését vagy zárolását, a

kötelező adatkezelés kivételével. Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A web áruház, mint adatkezelő, köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az tájékoztatását az adatkezelő csak a 2011. évi CXII. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes,azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte,vagy hiányos, vagy téves, vagy ha az érintett kéri,feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Az adatokat törölni kell amikor azok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Jogorvoslat

Amennyiben adatai kezelésével és védelmével nem ért egyet, panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.. Elérhetőségei: NAIH 1530. BUDAPEST, Pf.:5 vagy ugyfelszolgalat@naih.hu

Továbbá jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulhat.

Szerzői jog

A https://grand-weboldalak.hu/  oldalain található minden tartalom (adat, kép, grafika, szöveg, stb.) az Pintérné Csák Tünde tulajdona. Másolása vagy másodlagos felhasználása az üzemeltető hozzjárulása nélkül jogi következményeket von maga után.

Adatkezelési tájékoztató
Az Ön által megadott adatokat  az XYZ Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az XYZ Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga 
Kijelentjük, hogy az XYZ Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a ezen oldalra regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.